VISIE

Het voetbal heeft in de loop der jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Onderzoeken wijzen uit dat een speler een betere voetballer wordt wanneer hij of zij zich naast het ontwikkelen van voetbalvaardigheden ook op atletisch en persoonlijk niveau zich ontwikkelt. Wij willen binnen een positief stimulerende en uitdagende leeromgeving spelers op hun eigen niveau beter laten worden. Binnen onze opleiding maken we gebruik van onderstaande ontwikkelmethodes.

Breed motorisch opleiden
Binnen onze opleiding wordt er gebruik gemaakt van verschillende vaardigheden, diverse ondergronden en materialen uit andere sporten. Hiermee wordt de algemene motorische ontwikkeling en het creatieve vermogen van de spelers sterk verbeterd.

Impliciet leren
Uit wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat het impliciet leren de beste vorm is om technische vaardigheden aan te leren. Door de oefeningen aan te passen in vorm, regels en manier van coachen verbeteren spelers hun motorische vaardigheden en zijn ze nog beter in staat tot het komen van creatieve oplossingen.

Persoonlijke ontwikkeling
De kinderen vergroten hun zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfregulerend vermogen. Dit komt binnen de trainingen (met name in de eindpartij) en in een speciale themabijeenkomst aan bod. Een specialist leert de speles hoe de focus te houden en om te gaan met spanning en tegenslag.

Optisch meetbaar maken
De atletische vaardigheden, zoals snelheid, reactievermogen, wendbaarheid en explosiviteit worden binnen de opleiding met name in de warming-up getraind en uiteindelijk meetbaar gemaakt door gebruik te maken van sporttesten. (o.a clusc)

Mogelijk gemaakt door WordPress | Thema: HoneyPress Dark door SpiceThemes